Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvorfor samarbejde?

Da nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledere og iværksættere, er det en god ide, at skole og erhvervsliv tænker langsigtet og indleder et formelt samarbejde i lokalsamfundet.

I Ikast-Brande kommune har byrådet et stort ønske om, at vi fortsat fokuserer på og udvikler lysten til at børn og unge tænker anderledes, tør prøve ting af og derved skaber løsninger til glæde for andre end sig selv. Derfor har vi støttet op om et projekt i vore skoler med fokus på entreprenørskab i undervisningen.

Et af målene i projektet er, at øge antallet af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder. 

Udenlandske erfaringer fra lignende projekter viser:

  • At færre unge dropper ud af uddannelser.
  • Mobning begrænses.
  • Eleverne forbedrer resultaterne med min. 20 % i fagene.
  • Markant øgning af virksomhedsetableringer.

Med de resultater der er fra udlandet og den erfaring vi har lokalt her på egnen er der ingen tvivl - vi skal forsætte og også gerne udbygge iværksætterlysten.

Men udviklingen kommer ikke af sig selv.

Det kræver anderledes undervisning - en undervisning der tager udgangspunkt i en proces, hvor man kommer fra ide til resultat, og får skabt merværdi for andre end sig selv.

Til den proces har skolerne brug for samarbejdsaftaler med virksomheder i vores område. Samarbejde mellem skoler og virksomheder er netop omdrejningspunktet for, at vore børn og unge oplever arbejdslivet som arena for læring - samtidig med at vore virksomheder får mulighed for at møde dem der får ansvaret for vores fremtid og for vores værditilvækst.

Alene når folkeskolen ikke målet, men ved at indgå samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder kan vi sammen nå målet om at øge antallet af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder.

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26