Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Eksempler på samarbejde

Gode eksempler på samarbejde mellem skoler og virksomheder i Ikast-Brande Kommune

Ikast Nordre Skole og Stensbjerg Totalbyg

 • 2. klasse på Ikast Nordre Skole og Stensbjerg Totalbyg, som er et lokalt tømrerfirma, udviklede undervisningsforløbet "Det gode frikvarter for alle", efter de havde mødt hinanden til Speeddating arrangeret af Entreprenørskabsskolen. Samarbejdet startede ud med at Michael Hedelund og hans medarbejdere fra Stensbjerg Totalbyg holdte et oplæg om virksomheden og deres daglige arbejde. Herefter skulle eleverne bygge modeller af skaterramper og sæbekassebiler, som de mente ville være medvirkende til det gode frikvarter for alle. Efter dette skulle modellerne skaleres op, og modellerne bygges af materialer doneret af Stensbjerg Totalbyg. Da modellerne var færdige blev de udstillet og Michael og Stensbjerg Totalbyg kom tilbage og så elevernes arbejde og gav feedback.  Stensbjerg Totalbyg donerede skaterramper og sæbekassebiler bygget af Stensbjerg Totalbyg. Hele forløbet blev desuden dokumenteret af eleverne med videoer og billeder.

Ikast Vestre Skole og Rådet for Sikker Trafik

 • Et samarbejde mellem 6. årgang på Ikast Vestre Skole og Rådet for Sikker Trafik: Skolen tog kontakt til Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med den obligatoriske cykelprøve på 6. klassetrin, for at høre om de kunne være interesseret i et entreprenant samarbejde i denne forbindelse. Da Rådet for Sikker Trafik skulle til at udvikle en ny version af deres digitale undervisningsmateriale, var et samarbejde født. Rådet for Sikker Trafik lavede en videopræsentation, hvor eleverne fik stillet nogle opgaver herunder at udforme en sikker kortrute fra skole til hjem, at gøre undervisningsmaterialet mere lokalt og mere inddragelse af forældre. Forløbet blev afrundet med gruppefremlæggelser for repræsentanter fra Rådet for Sikker Trafik, skolelederen, 9. årgangens lærer og elever. Som opfølgning, fik 6. årgang mulighed for at se det endelig resultat som de første i landet. Rådet for Sikker Trafik havde taget mange af elevernes ideer til sig og realiseret dem på deres nye hjemmeside.

Dalgasskolen og Biomar A/S

 • 5. årgang på Dalgasskolens samarbejde med Biomar A/S i anledningen af deres 50 års jubilæum. Eleverne startede med at komme på virksomheds- /inspirationsbesøg på Biomar inden den konkrete opgave kunne begynde, nemlig: Markedsføringen af Biomars 50 års jubilæum. Dette resulterede først i 8 forslag til, hvorledes jubilæet kunne synliggøres. Forslagene blev præsenteret for Biomars ledelse, og resulterede i, at virksomheden iværksatte en produktion af elevernes forlag til fodersækkeemballage, med henblik på at synliggøre virksomhedens jubilæum overfor deres samarbejdspartnere.

Nørre Snede Skole i samarbejde med fire lokale virksomheder

 • 24 timers innovationscamp på Nørre Snede Skole for 7. årgang. Eleverne havde ét døgn til at finde gode løsninger og ideer til fire lokale virksomheder: Den Lille Avis, Pølsevognen, Danske Stenhuggerier og Keldsen Group A/S. Skolen og virksomhederne havde i fællesskab udarbejdet en udfordring ud fra en af et af virksomhedernes reelle udfordringer. Dagen efter at opgaven blev stillet præsenterede eleverne deres ideer til virksomhederne, som efterfølgende gav feedback. Ingen ideer var ens, nogle var store og visionære og andre var mere realiserbar på den korte bane. Men alt i alt, var døgnet en succes - for elever og for virksomhederne som fik en masse gode ideer og løsningsforslag.

Ejstrupholm Skole og HD-byg

 • På Ejstrupholm Skole har man ligeledes erfaring med at elever løser en opgave for en virksomhed på en 24 timers innovationscamp. Her fik de et døgn til at løse en opgave for den lokale virksomhed HD-byg, opgaven var at finde løsninger på, hvordan HD-byg bedre kunne markedsføre sig indenfor erhverv, stalde og parcelhuse. Der kom et væld af gode ideer og et dommerpanel, bestående bl.a. Jens og Ian fra HD-byg udpegede en vinder, som blev inviteret til at hjælpe HD-byg og et reklamebureau om at opbygge en ny hjemmeside.

Ikast Vestre Skole i større samarbejde med lokale virksomheder

 • Ikast Vestre Skole havde et entreprenant forløb, temaet var "Et renere Ikast Vestre skoledistrikt". Forskellige klassetrin på Vestre Skole samarbejdede med virksomhederne Carnét, Claire, XL-byg, Statoil, Q8, Toyota, genbrugsbutikkerne på Møllegade, Løvbjerg, Ikast genbrugsplads og Ikast-Brande Kommune om at skabe et renere distrikt. Eleverne blev fordelt og var på besøg på virksomhederne i grupper, efterfølgende gav grupperne forslag til hvordan virksomheden kunne bidrage til et renere distrikt. At komme op med konkrete, brugbare løsningsforlag for virksomhederne havde ikke været muligt uden at eleverne havde fået et indgående indblik i virksomhederne - deres dagligdag og hvordan de arbejder - hvilket de fik ved at komme på virksomhedsbesøg.

Ikast Vestre Skole og Hollesen Energy

 • 9. klasserne på Ikast Vestre Skole samarbejder med den lokale virksomhed Hollesen Energy: Opgaven bestod i at præsentere Hollesen Energy med gode råd og ideer til markedsføringen af deres biomasseanlæg. Under forløbet arbejde eleverne med innovation, fremlæggelse og samarbejde - alt sammen noget, der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. Som en del af opgaven var 9. årgang i starten af forløbet på virksomhedsbesøg på Hollesen Energy, hvor de også fik set et af deres biomasseanlæg. Forslagene som blandt andet indebar reklamefilm, slogans, Facebook-fansider og reklameparaplyer, blev taget godt imod af Jens Ole Aagaard fra Hollesen Energy, som tog ideerne med hjem til videreudvikling.

IUC, UU og lokale virksomheder samarbejder

 • 10. klasses centret (IUC) i kommunen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og lokale firmaer samarbejder om at skabe praktikpladser for unge. Erhvervspraktikken kan have et uddannelsesperspektiv og/eller et inklusionsperspektiv. Som udgangspunkt er det eleven selv, der finder praktikstedetPraktikken omhandler alle former for praktik og kan være fra én dags varighed og opefter, og skal som udgangspunkt tage afsæt i den unges uddannelsesplan. Praktikken skal være med til at afklare den unges uddannelsesretning. Den tidsmæssige udstrækning på dagen aftales mellem virksomheden og den unge, og det samme gælder for periodens længde.Praktik som en del af inklusionstænkningen skal være med til at skabe en hverdag for den unge, som giver den unge energi og lyst til at gå i skole og på sigt uddanne sig, samt være med til at afdække vilkårene på arbejdsmarkedet, så den unge senere kan være i stand til at blive selvforsørgende.

Dalgasskolen, KMC og Biomar A/S

 • Dalgasskolen inviterede KMC og Biomar til en pædagogisk dag, hvor det overordnede tema var entreprenørskabsskolen. Inden den pædagogiske dag mødtes skolens personale med virksomhederne. Her kom de med deres bud på hvilke fremtidige faglige kompetencer der er behov for og i den forbindelse, hvilke fag i skolen som skal vægtes højt. Efterfølgende blev der talt om landsbymetaforen - hvad er der brug for i en landsby for at blive bæredygtig og hvor er eventuelle spændingsfelter, der kan danne grundlag for skole-virksomhedssamarbejde?

Ikast Østre Skole og Ikast Avis

 • I anledningen af Folkeskolens 200 års fødselsdag i 2014, samarbejde 8. årgang på Ikast Østre Skole med Ikast Avis. Formålet var at 8. årgang skulle bidrage med artikler i anledningen af jubilæet under temaet: "Tænk hvis skolen ikke fandtes…". Forløbet startede med at en journalist fra Ikast Avis holdt et foredrag for eleverne om artikelskrivning. Herefter arbejdede eleverne videre i grupper, og til sidst fik de skrevet artikler, som blev udgivet i jubilæumsvisen og i Ikast Avis.

Dalgasskolen og Naturstyrelsen Midtjylland

 • I samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland samarbejde 5. årgang på Dalgasskolen om opførelsen af et "Madpakkehus". Projektet var en del af Miljøministeriets "Fokus på Familieskovturen", og eleverne syntes at Harrild Hede manglede et sted hvor man kunne nyde sin madpakke, i alt slags vejr. Med midler fra puljen begyndte eleverne at lave optegninger, udregninger og arbejde med støbningen af Madpakkehuset, som herefter blev færdigbygget af Skov og Naturstyrelsen.

Præstelundskolen og Danske Stenhuggere

 • I forbindelse med projektet "Bølger i hverdagen" samarbejde 1. årgang på Præstelundskolen med Danske Stenhuggere i Nørre Snede. Under et virksomhedsbesøg opdagede eleverne, at der var mange sten og fliser, der gik til spilde. Eleverne gik i tænkeboks, for at finde frem til en løsning på hvordan man kan udnytte spildet af knækkede fliser og stenrester. De blev hurtige enige om, at løsningen skulle være noget, som mange kunne få glæde af. Eleverne blev hurtige enige om, at løsningen skulle være at lave billeder ud af de knækkede fliser og sten under temaet: De fire årstider. Derefter begyndte de at pusle med billederne og limede sten på pladerne. Eleverne arbejdede med stor begejstring og engagement. I dag hænger billeder på stenhuggeriet i Nørre Snede.

Ikast Nordre Skole, Bibliotektet, Føtex og Ikast Strøgcenter

 • Biblioteket efterspurgte en alfabetplakat til de mindste elever, da den gamle ikke længere kunne benyttes. Det var startskuddet til et entreprenant forløb for 6. årgang på Ikast Nordre Skole. Selve opgaven gik ud på at skulle skabe alfabetplakaten uden brug af maling, papir og farver. I faget Håndværk og Design arbejde eleverne med plakaterne, hvor alfabetet til sidst endte med at blive udformet af ting fra naturen som blade, grene, blomster mv. Da plakaterne var færdige og folk udviste stor interesse for dem, besluttede 6. årgang at arbejde videre med ideen - de skulle starte en virksomhed, hvor salget af plakaterne kunne medfinansiere den årlige tur til Bornholm, da denne var i farer grundet økonomien. Eleverne arbejde således videre med at producerer plakater, slagsplakater, slogans og finde på slagsmetoder. Alle elever arbejdede med stor entusiasme og ildhu, også udenfor skolen, da meget af slagsarbejdet er foregået her. Eleverne fik blandt andet lov til at åbne en bod under Open By Night af Erik Kreuzfeldt som var formand for Ikast Strøgcenter og til at sælge plakaterne foran Føtex af varehuschefen. Plakaterne solgte godt og rigtig mange endte på med at købe en. Den findes nu på biblioteket, børnehaver, i private hjem og på Produktionsskolen og klassen er nået nærmere sit mål i at komme til Bornholm.

Ikast Østre Skole og Børneby Øster

 • 1. årgang på Ikast Østre Skole fik stillet en entreprenant opgave under titlen "Glæde". Eleverne begyndte at brainstorme over hvad glæde egentlig var, og hvordan man kan gøre andre glade. De valgte efterfølgende at lave en dag, hvor de skulle gøre andre glade, og besluttede sig for at inviterer den nærmeste børnehave, Børneby Øster, på besøg. Eleverne arrangerede i mindre grupper flere events, som de skulle fremvise på besøgsdagen. Disse inkluderede skuespil, dukketeater, stopdans og akrobatik. Under forløbet og på selve dagen udviste eleverne stor selvstændighed, glæde og ansvar, og det lykkedes i højt grad at gøre de besøgende glade.

Præstelundskolen, Danida, Herning Folkeblad og Røde Kors

 • Den obligatoriske projektuge i 9. klasse udviklede sig på Præstelundskolen entreprenant. Under temaet "En verden i konflikt" arbejde to piger med emnet fattigdom, og valget at fordybe sig i Burkina Faso, som er verdens fattigste land. I løbet af projektugen kontaktede pigerne Danida og den danske ambassade i Burkina Faso, som formidlede en kontakt til en lokal skole Saab. De fandt ud af, at selv små penge kan gøre en forskel, og da 75 % af befolkningen er analfabeter i Burkina Faso, mente pigerne at det kunne gøre noget ved. Pigerne fik hvervet alle deres klassekammerater på 9. årgang, og fik forhandlet sig til én time under skoledagen, til at tjene nogle penge ind. Ideen var at sælge hjemmelavet marmelade. Udstyret med hjemmelavede brochurer gik 60 elever på gaden, og fik samlet flere tusinde kroner ind på timen de havde til rådighed, til at give til skolen i Burkina Faso. Selvom at projektugen er færdig, arbejder pigerne videre. Pigerne har selv kontaktet Herning Folkeblad og Røde Kors i Brande omkring en udstilling, og de tænker I at gøre skolen til venskabsskole når de skal videre i 10. klasse.

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26