Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvordan kan man samarbejde?

Samarbejde er, når skoler og virksomheder indgår et gensidigt og forpligtende samarbejde med en målsætning om at skabe gensidig nytteværdi.

I et samarbejde bliver skole og virksomhed enige om muligheder. Et forpligtende samarbejde mellem skole og virksomhed kan aftales skrifteligt, og det er især vigtigt at gensidigheden er til stede, således at såvel skole som virksomhed bidrager.

I entreprenørskabsskolen vil skolerne indgå i et formelt samarbjede der

 • understøtter rekruttering af fremtidens kompetente erhversaktive
 • understøtter målet om at antallet at nye virksomheder og iværksættere øges
 • bringer virkeligheden ind i skolen
 • involverer eleverne i erhvervslivet
 • udvikler elevernes kreative, innovative og iværksættende lyst og evner

Et samarbejde kan indebære følgende: 

 • Møder: Der holdes et årligt møde mellem parterne, hvor tids- og aktivitetsplan for samarbejdet aftales. Gensidig nytteværdi præciseres.
 • Besøg: Skolen har mulighed for at forberede læringsprocesser ved besøg hos virksomheden. 
 • Ressourcer: Parterne aftaler, hvor mange kroner og/eller timeressourcer, der skal lægges i samarbejdet i forberedelsesfasen, gennemførselsfasen og efterarbejdningsfasen.
 • Konsulent: Repræsentanter fra virksomheden er konsulenter for elevgrupper, bidrager med oplæg, sidder i dommerpanel eller deltager på anden vis i aktiviteter. 
 • Praktikker: Elever kommer på aftalte besøg i virksomheden - alene eller i grupper.
 • Kurser for lærere: Kursus for skolens lærere om forhold i virksomheden (arbejdsmilhø, personaleledelse, salgsarbejde mm.)
 • Evaluering og tilbagemelding:  Evaluering og tilbagemelding på den værdi parterne har oplevet ved forløbet. Indhold og form aftales ved det årlige møde. 

Entreprenørskabsskolen har i årenes løb kørt mange succesfulde forløb mellem skoler og virksomheder. Eksempler på disse kan ses i menuen til venstre under Eksempler på samarbejde

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26