Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fundament

Fundamentet for Entreprenørskabsskolen

I Ikast-Brande Kommune har vi siden 2006 arbejdet med entreprenørskab som kommunalt projekt på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser. Entreprenørskabsskolen er et varigt og væsentligt kommunalt element ind i vores folkeskoler og ungdomsuddannelser i et tæt samarbejde med erhvervs-, kultur- og foreningslivet i kommunen. For at bevare det gode arbejde og engagement, er der brug for kontinuerligt at gøde jorden. Det kræver en stærk kommunal organisering af og et politisk fokus på Entreprenørskabsskolen. Arbejdet med entreprenørskab har fået et skulderklap med skolereformens ikrafttrædelse d. 1. august 2014, hvor der tales om den "åbne skole" og vigtigheden af at arbejde med innovation og entreprenørskab.

I følgende publicering beskrives, hvordan henholdsvis folkeskolerne og ungdomsuddannelserne tænker entreprenørskab ind i læringsdagen. Herunder hvilket læringssyn der ligger bag, hvordan de samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og hvilke samarbejdsflader folkeskoler, friskoler og ungdomsuddannelser i kommunen skaber, så vores børn og unge oplever, at den kreative, innovative og entreprenante dimension dyrkes hele vejen op gennem skoletiden. Afslutningsvis skitseres Entreprenørskabsskolens kommunale organisering.

Læs hele publikationen her.

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26