Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er Entreprenørskabsskolen?

Entreprenørskabsskolen uddanner børn og unge til eksperter indenfor iværksætterlyst, innovation og kreativitet.

Entreprenørskabsskolen i Ikast-Brande Kommune er bl.a. kendetegnet ved, at

  • der samarbejdes med det omkringliggende samfund
  • der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces
  • det er læreren der rammesætter
  • der er behov for det, der laves
  • der er nytteværdi for andre end eleven selv
  • eleverne opfattes som ressourcer
  • der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem
  • det er tilladt at dumme sig
  • der stilles ikke kontrolspørgsmål
Siden 2006 har 5 skoler i Ikast-Brande Kommune på tværs af årgange og skoleformer arbejdet med at implementere "Entreprenørskabsskolen". I første omgang som et pilotprojekt i samarbejde med Ungdommens Udannelsescenter Herning og ungdomsuddannelserne i området. Pilotprojektet var støttet af Selstændighedsfonden. Med projektet er der skabt grundlag for en kulturforandring mod "Entreprenørskabsskolen", hvor innovation, kreativitet og iværksætterlyst er en naturlig del af elevernes dagligdag og faglige læring.
 
Projektet er unikt og ikke set i Danmark før. I december 2008 besluttede Ikast-Brande Kommunes Byråd, at gøre projektet til kommunalt indsatsområde, og at alle skoler i kommunen på sigt skal være "Entreprenørskabsskoler". For at støtte projektet har Byrådet desuden afsat 200.000 kr. bl.a. til  ekstern konsulent, som skal åbne projektet mod erhvervslivet og 140.000 kr til kompetenceudvikling.
 
I forbindelse med det nye Byråds vision 2016 er Entreprenørskabsskolen blevet én af Ikast-Brande Kommunes fire fyrtårne. Med den markering har Byrådet cementeret, at der bakkes op om arbejdet med innovation, kreativitet og værksætterlyst i skolerne i Ikast-Brande Kommune.
 
Metodisk arbejdes der med KII-modellen i det kreative, det innovative og det iværksættende læringsrum. Igennem metoden medtænkes tre kompetenceområder - fagkompetencer, metodekompetencer og personlige - og sociale kompetencer. SMTTE-modellen bruges som pædagogisk didaktisk værktøj.

I det følgende kan du læse mere om formålet og visionen med Entreprenørskabsskolen, samt læse om organiseringen og fundamentet for skolen. 

Formål og visioner

Organisering

Fundament

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26