Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Inspiration til undervisningen

Her kan du finde inspiration til undervisning indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab.

Undervisningsmateriale fra Fonden for Entreprenørskab

Fonden tilbyder en række materialer og aktiviteter til anvendelse i undervisning fra 0.-10. klasse. Fonden støtter også udvikling af nye undervisningsmaterialer med fokus på entreprenørskab. Alle materialer er gratis og frit til download.

Kompetencemål og didaktiske principper for undervisning i entreprenørskab

Her præsenteres en kompetenceramme, som kan bygge bro imellem strategi, ledelse, praksis og læring. Samtidig kan kompetencerammen skabe progression i undervisningen og gøre det tydeligt, hvad forskellen er på en elev, der har været involveret i entreprenørskabsundervisning og en elev, som ikke har. Kompetencerammen skal muliggøre at undervisningen tager udgangspunkt i, hvad der skal læres fremfor i særlige aktiviteter eller processer.

På sporet af en didaktik for entreprenørskab i undervisningen 

Denne publikation handler om entreprenørskab-i-undervisning og henvender sig til professionelle med tilknytning til grundskolen, som søger en pædagogisk og didaktisk fornyelse for planlægning, gennemførelse og levendegørelse af skolens kerneydelse, undervisning. 

"Læringsstregen" - et planlægningsværktøj til entreprenante aktiviteter og undervisningsforløb

Omdrejningspunktet i denne model er kommunikation mellem lærer og elev og skal derfor bruges aktivt i mødet med eleverne. Modellen gør det muligt for eleverne at deltage i planlægning, afvikling og løbende evaluering af entreprenante processer. 

Øvelseskatalog - der får elevernes kreative evner til at blomstre

I øvelseskataloget kan du finde inspiration til mindre forløb der kan anvendes i undervisningen. Heri kan du finde øvelser indenfor sociale lege, samarbejde, kreative øvelser, idégenerering, hjernegymnastik og pjattelege

Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

I magasinet finder du i alt 16 forskellige eksempler på, hvordan man aktuelt arbejder med entreprenørskab på grundskoler i Norden. Eksemplerne er formidlet i form af små, lettilgængelige artikler, der beskriver en del af den entreprenørielle praksis på en skole eller i et område.

FællesSkolens læringsfokus

FællesSkolens læringsfokus er ment som et arbejdsredskab til lærere i skolen og ungdomsuddannelserne, som integrerer entreprenørskab i elevernes daglige læring.

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26