Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. 

Fonden for Entreprenørskab uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

Som videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab med at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervisningen. Gennem undersøgelser og analyser er Fonden for Entreprenørskab også selv med til at generere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

Direkte link til Fonden for Entreprenørskab, hvor der ligger konkrete materialer til undervisningen og seneste nyt om nationale aktiviteter.

Undervisningsmaterialer 

Fonden for Entreprenørskab tilbyder en række matrialer og aktiviteter til anvendelse i undervisning fra 0.-10. klasse. Fonden støtter også udvikling af nye undervisningsmaterialer med fokus på entreprenørskab. Alle matrialer er gratis og frit til download. 

Undervisningsmaterialet er inddelt i uddannelsesretning. Materialet er gratis, men Fonden registerer, hvor mange der bruger materialerne. Så inden et materiale kan downloades, vil du blive bedt om at angive, hvor mange elever, det er forventet, at materialet bruges til. Download materialer til indskoling, mellemtrin og udskoling her (ved tryk på linket dirigeres du om til Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside - materialet ses i højre side). 

Fonden har også i samarbejde med EMU udviklet en række inspirationsforløb:

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26